SvorkmoTippen 2008

Endelig resultat i Svorkmotippen 2008;
(Premier vil bli trukket blant de 3 beste tipperne på fotballavslutningen til A-laget fredag 31. oktober)

Navn Antall riktige
Kristin Fossbakk 12
Frode Belsvik 12
Arne Berg 12
Tormod Havik 10
Øyvind Jørgensen 10
Bård Atle Haugen 10
Geir Chr. Lunde 10
Aud Karin Røttereng 9
Inge Skjuleng 9
Rune Sivertsvik 8
Geir Sivertsvik 8
Jonas Kjøsen Lindgren 8
Henning Ree Snoen 8
Kim Kielland 8
Eva Belsvik 8
Kim Roar Rye 8
Bjørn Sundseth 7
Anne Sivertsvik 7
Solveig Sivertsvik 7
Johan Steinar Berg 7
Marianne Slørdahl 7
Jan Aage Nyborg 6
Mona Belsvik Brandås 6
Erlend Fossbakk 5

javascript hit counter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License